Koen HAELTERS

in de strijd voor gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit

  
  

Koen Haelters verkiezingen 2014 sp.a

1 mei 2014 

 

UW RECHT OP EEN GOEDE TOEKOMST MET SOCIALE WELVAART

 

Kameraden, gezellinnen,
Beste vrienden,

 

Het is vandaag opnieuw 1 mei, de dag waarop wij elkaar ieder jaar opnieuw ontmoeten om samen het feest van de arbeid, onze feestdag, te vieren. Het is een dag waarop we enerzijds vieren en fier terugblikken op alle socialistische verwezenlijkingen; maar anderzijds een dag waarop we strijden.

 

Hoezeer ik vandaag zou willen vieren, is het voor mij vandaag eerder een dag van keiharde strijd. Strijd tegen alle krachten en bewegingen die de verwezenlijkingen van mijn voorgangers en de vele jaren strijd zomaar van tafel willen vegen.

 

Een partij, of moeten we zeggen één man, slaagt er in alle ontevreden onder zijn vlag te krijgen. De N-VA staat lijnrecht tegenover ons: zij willen een rechts, economisch conservatief beleid, waar de sterksten in onze maatschappij sterker worden en sociale verwezenlijkingen op de helling worden gezet. De gewone man moet van die kant weinig steun verwachten, maar jammergenoeg -als we de peilingen mogen geloven- zijn er maar weinigen die dit beseffen. De N-VA geeft het zelfs grif toe … zij willen terug naar het Vlaanderen uit de jaren tachtig. Aangezien ik die jaren vanuit de pampers zelf niet bewust heb meegemaakt, baseer ik mij op wat Johan Van de Lanotte er over heeft verteld in een interview … Het zag er dan ook niet rooskleurig uit: de staatsschuld steeg met 40 procent, we kenden een werkloosheid van 10 procent, het remgeld werd spectaculair verhoogd en er waren indexsprongen bij de vleet waardoor de koopkracht drastisch verminderde.

 

Dat de verkiezingen van 25 mei dan ook des te belangrijker voor de gewone man, moet ik jullie echte socialisten waarschijnlijk niet meer vertellen. Maar toch wil ik het vandaag met jullie nog even over die verkiezingen hebben, verkiezingen waaraan Gunther en ik deelnemen namens sp.a-Ronse, Gunther vanop de 3e opvolgersplaats op de Vlaamse lijst die wordt getrokken door Freya Van Den Bossche en ikzelf vanop de 9e plaats op de Federale lijst (Kamer van Volksvertegenwoordigers) die wordt getrokken door Karin Temmerman.

 

Het vraagstuk waarover we ons op 25 mei moeten buigen is, zoals de hoofdredacteur van de Morgen het zo mooi samenvatte, “Willen dat het verschil tussen arm en rijk groter wordt dan ooit te voren, of willen we dit niet”. Laat het duidelijk zijn, wij willen dit absoluut niet, integendeel! Wij willen dat dit verschil juist kleiner wordt door de focus van de belastingen te verleggen van belastingen op arbeid naar belastingen op vermogen. Voor ons moeten zij die het meest hebben, het meest bijdragen en niet zij die het hardst werken en er soms nog niet in slagen een menswaardig leven te leiden.

 

Wil U op 26 mei wakker worden in een rechtse maatschappij, waar jullie enkel nog naar de dokter of tandarts zullen kunnen als jullie het kunnen betalen (zoals in Amerika); waar jullie nog zullen kunnen verder studeren, maar enkel als jullie het kunnen betalen; waar het vooral de gewone, hardwerkende mens is die zal moeten bijdragen? Ik wil dit alvast niet ...

 

En daarom moeten we ons als socialisten opnieuw gaan focussen op de essentie: uw sociale welvaart. Met ons programma voor 25 mei trekken we voluit die kaart.

 

Wij willen welvaart waar iedereen aan meewerkt én waar iedereen in deelt.
Welvaart die niet alleen op de beurs te vinden is, maar ook in jobs voor jonge mensen die hun leven opbouwen.
Welvaart die niet alleen bonussen voor managers oplevert, maar ook een fair en geïndexeerd loon voor al wie zich inzet en het beste van zichzelf geeft; maar ook een fair en welvaartsvast pensioen voor al wie zich gedurende een loopbaan van 42 jaar heeft ingezet als arbeider, bediende of zelfstandige.
Welvaart die een perspectief biedt aan iedereen, niet aan enkelen.
Welvaart die gebouwd is op respect voor iedereen. 
Kortom: wij strijden voor uw sociale welvaart.

 

Daar horen keuzes bij. Keuzes die niet vertrekken vanuit cijfers en procenten, maar keuzes die vertrekken vanuit de mensen achter die cijfers en procenten.

 

Onze inzet voor de komende vijf jaar is heel duidelijk: verder welvaart creëren die niet alleen voor sommigen maar voor iedereen positieve vooruitzichten biedt. Sociale welvaart wordt niet gecreëerd door hem van anderen af te pakken. Dat is de essentie van ons programma.

 

We willen dit doen door:
 

  • meer jobs te creëren, een stijgende koopkracht te vrijwaren (dus geen afbraak van de index);
  • een sociale zekerheid voor iedereen te vrijwaren dankzij volwaardige pensioenen, dankzij een toegankelijke gezondheidszorg (doktersbezoeken aan € 6, maximumfactuur en zorgverzekering);
  • een toekomst te verzekeren voor elk kind (eersteklas onderwijs en kinderopvang, kinderarmoede aanpakken);
  • de aanpak van sociale dumping via de eis van gelijk loon voor gelijk werk, ongeacht de nationaliteit van de werknemer of het adres van de maatschappelijke zetel van de onderneming;
  • de verdere aanpak van sociale fraude.

 

Enkel wanneer we sterk uit de verkiezingen komen, kunnen we deze principes aanhouden en doorvoeren. De uitslag van 25 mei is dan ook cruciaal: of Vlaanderen kiest voor een open, verdraagzaam en sociaal beleid, zoals wij dit voorstaan of de rechts-conservatieve krachten krijgen het voor het zeggen. En dat wordt dan voor de velen een harde noot om te kraken.

 

We zullen dan ook sterker uit de verkiezingen moeten komen dan wat de peilingen ons nu voorspellen. Socialisten, verlies uw strijdvaardigheid niet, wij hebben nog groeipotentieel!

 

Om het met de woorden van mijn nationale partijvoorzitter en lijsttrekster te zeggen, is immers de vraag die minstens 75% van de Vlamingen wakker houdt: “Gaan ik, mijn ouders, mijn kinderen en kleinkinderen het in de toekomst nog goed hebben?”. Dat is waar wij voor strijden! In de peilingen krijgen wij afwisselend tussen de 12,5 en de 15% ... met andere woorden, we kunnen nog ruim 60% overtuigen om sp.a te stemmen op 25 mei.

 

Gebruik dan ook deze laatste weken om vrienden, kennissen en collega’s te overtuigen van het belang van hun stem. Ouderen kunnen lessen trekken uit het verleden, jongeren moeten inzien dat hun eigen toekomst nu reeds op het spel staat.

 

Dus, socialisten neem de handschoen op -om het met ABVV termen te zeggen- en overtuig vrienden en kennissen om op 25 mei sp.a te stemmen, want we hebben elke stem nodig!